دستکاری در اخلاق

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

🔵96/3/22
🔴 دستکاری در اخلاق.

✅ از دشواري‌هاي امر اخلاق در جامعه دست‌کاري مدام آن است. اين کار سبب شده است اخلاق، رواني و سادگي خود را از دست داده و به کلاف سردرگمي تبديل شود. اخلاق يک فرآيند عادي و طبيعي است، از سرزمين ديگري نمي‌آيد؛ اين امر برآيند فهم عرفي و وجداني افراد است؛ حال اگر هر عنصر ديگري مثل علم، فلسفه، و سياست وارد بازي اخلاق شود، در امر اخلاق اختلال ايجاد مي‌کنند و طبيعي و عادي بودن آن را از او مي‌گيرند.

✅✅ وقتي سياست وارد بازي اخلاق مي‌شود، به راحتي مي‌تواند اخلاقيات ديروز را براي جامعه‌ي امروز غير اخلاقي و يا غير اخلاقيات ديروز را اخلاقي معرفي کند. آورده‌اند: ◀️ " سلطان محمود را در حالت گرسنگى بادمجان بورانى پيش آوردند خوشش آمد، گفت: بادمجان طعامى است خوش. نديمى در مدح بادمجان فصلى پرداخت. چون سير شد، گفت: "بادمجان سخت مضر چيزى است" نديم باز در مضرت بادمجان مبالغتى تمام كرد. سلطان گفت: اى مردك نه اين زمان مدحش می‌گفتى؟!گفت: من نديم توأم نه نديم بادمجان. مرا چيزى می‌بايد گفت كه تو را خوش آيد نه بادمجان را."
@sadeghniamehrab


نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت: 6:10
برچسب‌ها :